Thuật Bói Toán

Phong thủy

Phong thủy là một hình thức bói toán cổ xưa liên quan đến việc đọc bàn chân.

Lễ Các Thánh

Lễ Tất cả các vị thánh, hãy nhớ đến những người chết hùng mạnh trong hình dạng mà họ đang mang. Họ đang nói chuyện với bạn bây giờ. Chúng tôi có thể nghe thấy chúng.