dấu hiệu

Kính ngắm

Kính ngắm

Kính ngắm Ngày 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018 Trên trang này: LoveScopes: Tử vi tình yêu cho mỗi cung hoàng đạo. Tổng quan : Những gì xảy ra trong tuần này với Sao Kim, nữ thần tình yêu và các mối quan hệ, và Eros, thần tình yêu khiêu dâm. Kính ngắm Tuần này, sao Kim đang ở trong cung Bọ Cạp và chúng ta sẽ tiến sâu! Chúng tôi muốn được tiêu thụ bởi tình yêu, một người và một mối quan hệ