nút phía nam trong ngôi nhà thứ mười một

Nút Bắc ở Leo / Ngôi nhà thứ năm, Nút Nam ở Bảo Bình

Nút Bắc ở Leo / Ngôi nhà thứ năm, Nút Nam ở Bảo Bình Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Leo và / hoặc trong Ngôi nhà thứ năm Với North Node ở Leo, South Node của chúng ta thuộc Aquarius. Với North Node trong ngôi nhà thứ năm, South Node của chún