nút phía nam trong ngôi nhà thứ mười hai

Nút Bắc ở Xử Nữ / Nhà thứ sáu, Nút Nam ở Song Ngư

Nút Bắc ở Xử Nữ / Nhà thứ sáu, Nút Nam ở Song Ngư Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học Nút Bắc ở Xử Nữ và / hoặc trong Nhà thứ sáu Với North Node ở Virgo, South Node của chúng ta thuộc cung Song Ngư. Với North Node ở ngôi nhà thứ sáu, South Node của chúng tôi ở ngôi