Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim trong Chiêm tinh học - Tháng Tám 2020

Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim trong Chiêm tinh học
Trên trang này:

Chu kỳ Mặt trời-Sao Kim .Liên hợp Mặt trời-Sao Kim - Ngày kết hợp kém hơn và vượt trội

Cách xác định sao Kim là sao sáng hay sao đêm
Liên hợp Mặt trời-Sao Kim từ 1950 đến 2030

Các bảng sau đây cho thấy các liên kết của Mặt trời và Sao Kim từ những năm 1950 đến 2030. Mỗi chu kỳ bắt đầu và kết thúc với sự kết hợp kém hơn, với điểm giữa xảy ra tại thời điểm kết hợp vượt trội (cực đại).

Từ các bảng này, bạn có thể xác định xem mình sinh ra khi Sao Kim là Sao mai hay Sao đêm, cũng như xác định xem các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai xảy ra khi Sao Kim là Sao mai hay Sao đêm.

Dưới đây là hai cách để xác định xem Sao Kim là Sao sáng hay Sao đêm:

Sử dụng các bảng bên dưới, nếu một ngày rơi vào khoảng thời gian giữa Thời điểm kết hợp kém hơn đối với Giao lộ cao cấp (ví dụ trong bảng bên dưới, từ ngày 31 tháng 1 năm 1950, lúc 1:40 sáng EST, đến ngày 13 tháng 11 năm 1950, lúc 6 giờ : 59 PM EST), sau đó Sao Kim là Sao mai .

Nếu một ngày rơi vào khoảng thời gian của Giao lộ cao cấp đối với Giao lộ kém (ví dụ: từ ngày 13 tháng 11 năm 1950, lúc 6:59 PM EST, cho đến ngày 3 tháng 9 năm 1951, lúc 11:08 sáng EDT), thì Sao Kim là một Ngôi sao buổi tối .

Một cách khác để xác định xem Sao Kim là Sao buổi sáng hay Sao buổi tối, và có lẽ đơn giản hơn đối với một số người, là lưu ý xem Sao Kim đứng sau Mặt trời theo cung hoàng đạo (Sao mai) hay trước Mặt trời theo cung hoàng đạo (Sao đêm). Ví dụ: nếu sao Kim ở 2 độ Bạch Dương và Mặt trời ở 5 độ Kim Ngưu thì sao Kim lại đứng sau Mặt trời theo cung hoàng đạo và do đó, là Sao mai. Một ví dụ về sao Kim sao đêm là nếu sao Kim ở 27 độ Kim Ngưu và Mặt trời ở 5 độ Kim Ngưu. Ở đây, sao Kim nằm xa hơn trong cung hoàng đạo (27 độ Kim Ngưu đến muộn hơn 5 độ Kim Ngưu), vì vậy sao Kim là một ngôi sao buổi tối.

112 số thiên thần

Tất cả nó có nghĩa gì? Tóm lại, Sao Kim như một Sao mai trong bảng xếp hạng tự nhiên là mới, háo hức, tự phát, kiên cường và có lẽ hơi ngây thơ khi yêu và theo đuổi sự thoải mái và khoái cảm, trong khi Sao Kim là Ngôi sao buổi tối chậm xử lý cảm xúc và / hoặc để hình thành các mối quan hệ. Liên quan đến các sự kiện, khi Sao Kim là Sao mai, chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu mới trong các mối quan hệ và giá trị của mình. Sự kết hợp kém hơn bắt đầu một quá trình gieo hạt liên quan đến các giá trị và nhu cầu. Xung quanh sự kết hợp vượt trội, có thể đạt đến đỉnh cao, nở rộ hoặc bước ngoặt (tương tự như năng lượng Trăng Tròn), sau đó có nhiều sự trưởng thành cũng như năng lượng có chủ ý kết nối với các kết nối của chúng ta.

Ngày kết hợp Sun-Venus (có dấu hiệu):

102 trận đấu (13, 99% thời gian tìm kiếm)

Nhập ngày 24 tháng 1 năm 1950
8:43:44 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 31 tháng 1 năm 1950 1:40:19 sáng EST Bảo Bình
Lá 5 tháng 2 năm 1950 0:29:06 sáng EST
Vào ngày 5 tháng 10 năm 1950 4:54:25 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 13 tháng 11 năm 1950 6:59:06 chiều EST Scorpio
Lá 16 tháng 12 năm 1950 2:46:09 chiều EST
Nhập ngày 28 tháng 8 năm 1951 0:58:58 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 3 tháng 9 năm 1951 11:08:10 sáng EDT Xử Nữ
Lá 8 tháng 9 năm 1951 1:07:09 chiều EDT
Nhập ngày 18 tháng 5 năm 1952 7:03:35 chiều EDT
Kết hợp vượt trội là chính xác 24 tháng 6 năm 1952 6:16:49 chiều EDT Ung thư
Lá 23 tháng 7 năm 1952 5:19:34 chiều EDT
Vào ngày 6 tháng 4 năm 1953 7:59:12 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 13 tháng 4 năm 1953 3:14:53 sáng EST Aries
Lá 18 tháng 4 năm 1953 4:00:09 sáng EST
Vào ngày 19 tháng 12 năm 1953 0:13:33 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 29 tháng 1 năm 1954 7:17:23 chiều EST Bảo Bình
Lá 3 tháng 3 năm 1954 5:51:16 chiều EST
Vào ngày 8 tháng 11 năm 1954 7:10:45 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 15 tháng 11 năm 1954 2:25:49 sáng EST Scorpio
Lá ngày 20 tháng 11 năm 1954 2:22:57 sáng EST
Vào ngày 26 tháng 7 năm 1955 3:50:26 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 1 tháng 9 năm 1955 3:56:57 sáng EDT Xử Nữ
Lá 30 tháng 9 năm 1955 10:53:26 chiều EDT
Vào ngày 15 tháng 6 năm 1956 3:44:27 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 22 tháng 6 năm 1956 2:08:34 sáng EDT Ung thư
Lá 27 tháng 6 năm 1956 4:52:50 sáng EDT
Nhập 5 tháng 3 năm 1957 6:35:22 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 14 tháng 4 năm 1957 8:38:32 sáng EST Aries
Lá 14 tháng 5 năm 1957 8:32:36 chiều EDT
Vào ngày 22 tháng 1 năm 1958 9:43:55 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 28 tháng 1 năm 1958 2:46:40 chiều EST Bảo Bình
Lá 2 tháng 2 năm 1958 1:36:50 chiều EST
Vào ngày 3 tháng 10 năm 1958 9:17:39 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 11 tháng 11 năm 1958 7:20:24 sáng EST Scorpio
Lá 14 tháng 12 năm 1958 1:06:41 sáng EST
Nhập ngày 25 tháng 8 năm 1959 4:12:38 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 1 tháng 9 năm 1959 2:22:39 sáng EDT Xử Nữ
Lá 6 tháng 9 năm 1959 4:28:08 sáng EDT
Vào ngày 16 tháng 5 năm 1960 11:57:14 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 22 tháng 6 năm 1960 12:24:28 chiều EDT trong bệnh ung thư
Lá 21 tháng 7 năm 1960 11:49:41 sáng EDT
Vào ngày 4 tháng 4 năm 1961 11:47:31 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 10 tháng 4 năm 1961 6:50:32 chiều EST ở Bạch Dương
Lá 15 tháng 4 năm 1961 7:30:34 chiều EST
Vào ngày 16 tháng 12 năm 1961 10:24:13 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 27 tháng 1 năm 1962 5:18:57 sáng EST ở Bảo Bình
Lá 1 tháng 3 năm 1962 5:37:27 sáng EST
Vào ngày 6 tháng 11 năm 1962 7:43:51 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 12 tháng 11 năm 1962 3:06:29 chiều EST trong Bọ Cạp
Lá 17 tháng 11 năm 1962 3:03:10 EST
Vào ngày 24 tháng 7 năm 1963 10:04:01 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 29 tháng 8 năm 1963 9:30:31 chiều EDT ở Xử Nữ
Lá 28 tháng 9 năm 1963 2:37:26 chiều EDT
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1964 8:15:07 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 19 tháng 6 năm 1964 6:40:06 chiều EDT ở Song Tử
Lá 24 tháng 6 năm 1964 9:22:44 chiều EDT
Nhập 3 tháng 3 năm 1965 6:28:44 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 11 tháng 4 năm 1965 11:20:59 tối EST ở Bạch Dương
Lá ngày 12 tháng 5 năm 1965 1:11:01 chiều EDT
Nhập ngày 19 tháng 1 năm 1966 10:30:30 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 26 tháng 1 năm 1966 3:37:23 sáng EST ở Bảo Bình
Lá 31 tháng 1 năm 1966 2:31:26 sáng EST
Vào ngày 1 tháng 10 năm 1966 0:51:59 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 8 tháng 11 năm 1966 7:39:50 chiều EST ở Bọ Cạp
Lá ngày 11 tháng 12 năm 1966 11:06:10 sáng EST
Vào ngày 23 tháng 8 năm 1967 7:31:31 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 29 tháng 8 năm 1967 5:40:23 chiều EDT ở Xử Nữ
Lá 3 tháng 9 năm 1967 7:49:02 chiều EDT
Vào ngày 14 tháng 5 năm 1968 4:32:01 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 20 tháng 6 năm 1968 6:21:36 sáng EDT ở Song Tử
Lá 19 tháng 7 năm 1968 6:18:12 sáng EDT
Vào ngày 2 tháng 4 năm 1969 3:19:07 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 8 tháng 4 năm 1969 10:10:19 sáng EST ở Bạch Dương
Lá ngày 13 tháng 4 năm 1969 10:41:58 sáng EST
Vào ngày 13 tháng 12 năm 1969 8:58:27 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 24 tháng 1 năm 1970 3:26:54 chiều EST ở Bảo Bình
Lá 26 tháng 2 năm 1970 5:09:40 chiều EST
Vào ngày 3 tháng 11 năm 1970 8:15:26 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 10 tháng 11 năm 1970 3:48:51 sáng EST ở Bọ Cạp
Lá 15 tháng 11 năm 1970 3:47:16 sáng EST
Vào ngày 22 tháng 7 năm 1971 4:00:36 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 27 tháng 8 năm 1971 2:53:51 chiều EDT trong Xử Nữ
Lá 26 tháng 9 năm 1971 6:21:43 sáng EDT
Vào ngày 11 tháng 6 năm 1972 0:43:13 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 17 tháng 6 năm 1972 11:08:32 sáng EDT ở Song Tử
Lá 22 tháng 6 năm 1972 1:51:05 chiều EDT
Nhập ngày 28 tháng 2 năm 1973 6:38:03 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 9 tháng 4 năm 1973 2:13:10 chiều EST ở Bạch Dương
Lá ngày 10 tháng 5 năm 1973 5:55:02 sáng EDT
Vào ngày 17 tháng 1 năm 1974 12:12:09 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 23 tháng 1 năm 1974 5:19:31 chiều EDT trong Bảo Bình
Lá ngày 28 tháng 1 năm 1974 4:16:56 chiều EDT
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1974 4:30:14 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 6 tháng 11 năm 1974 8:08:42 sáng EST tại Scorpio
Lá ngày 8 tháng 12 năm 1974 9:12:55 chiều EST
Vào ngày 20 tháng 8 năm 1975 11:01:13 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 27 tháng 8 năm 1975 9:10:39 sáng EDT ở Xử Nữ
Lá 1 tháng 9 năm 1975 11:19:52 sáng EDT
Vào ngày 11 tháng 5 năm 1976 9:17:24 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 18 tháng 6 năm 1976 0:35:47 sáng EDT ở Song Tử
Lá 17 tháng 7 năm 1976 1:05:54 EDT EDT
Nhập ngày 30 tháng 3 năm 1977 6:46:26 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 6 tháng 4 năm 1977 1:29:10 sáng EST ở Bạch Dương
Lá ngày 11 tháng 4 năm 1977 1:51:05 sáng EST
Vào ngày 11 tháng 12 năm 1977 7:20:10 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 22 tháng 1 năm 1978 1:15:26 sáng EST ở Bảo Bình
Lá ngày 24 tháng 2 năm 1978 4:24:36 sáng EST
Vào ngày 1 tháng 11 năm 1978 8:49:05 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 7 tháng 11 năm 1978 4:34:06 chiều EST ở Bọ Cạp
Lá ngày 12 tháng 11 năm 1978 4:38:29 chiều EST
Nhập ngày 19 tháng 7 năm 1979 10:07:40 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 25 tháng 8 năm 1979 8:38:26 sáng EDT ở Xử Nữ
Lá 23 tháng 9 năm 1979 10:34:35 chiều EDT
Vào ngày 8 tháng 6 năm 1980 5:05:24 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 15 tháng 6 năm 1980 3:26:55 sáng EDT ở Song Tử
Lá 20 tháng 6 năm 1980 6:11:58 sáng EDT
Vào ngày 26 tháng 2 năm 1981 6:15:49 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 7 tháng 4 năm 1981 4:21:59 sáng EST ở Bạch Dương
Lá ngày 7 tháng 5 năm 1981 10:00:01 chiều EDT
Nhập ngày 15 tháng 1 năm 1982 0:00:32 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 21 tháng 1 năm 1982 5:06:03 EST ở Bảo Bình
Lá 26 tháng 1 năm 1982 4:05:08 sáng EST
Vào ngày 26 tháng 9 năm 1982 8:10:06 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 3 tháng 11 năm 1982 9:02:17 chiều EST trong Bọ Cạp
Lá 6 tháng 12 năm 1982 7:49:28 sáng EST
Vào ngày 18 tháng 8 năm 1983 2:22:04 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 25 tháng 8 năm 1983 0:34:58 sáng EDT ở Xử Nữ
Lá 30 tháng 8 năm 1983 2:44:01 sáng EDT
Nhập ngày 9 tháng 5 năm 1984 1:48:50 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 15 tháng 6 năm 1984 6:32:11 chiều EDT ở Song Tử
Lá 14 tháng 7 năm 1984 7:33:30 chiều EDT
Nhập ngày 28 tháng 3 năm 1985 10:21:53 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 3 tháng 4 năm 1985 5:00:15 chiều EST ở Bạch Dương
Lá 8 tháng 4 năm 1985 5:13:55 chiều EST
Vào ngày 8 tháng 12 năm 1985 5:43:06 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 19 tháng 1 năm 1986 11:04:50 sáng EST tại Ma Kết
Lá 21 tháng 2 năm 1986 3:46:01 chiều EST
Vào ngày 29 tháng 10 năm 1986 9:23:02 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 5 tháng 11 năm 1986 5:16:21 sáng EST ở Bọ Cạp
Lá ngày 10 tháng 11 năm 1986 5:28:45 sáng EST
Vào ngày 17 tháng 7 năm 1987 4:27:28 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 23 tháng 8 năm 1987 2:24:39 sáng EDT
Lá 21 tháng 9 năm 1987 2:43:03 chiều EDT
Vào ngày 6 tháng 6 năm 1988 9:46:15 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 12 tháng 6 năm 1988 7:59:56 chiều EDT ở Song Tử
Lá 17 tháng 6 năm 1988 10:44:55 chiều EDT
Vào ngày 23 tháng 2 năm 1989 5:47:11 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 4 tháng 4 năm 1989 7:29:30 chiều EDT ở Bạch Dương
Lá ngày 5 tháng 5 năm 1989 2:10:46 chiều EDT
Nhập ngày 12 tháng 1 năm 1990 12:38:20 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 18 tháng 1 năm 1990 5:41:34 chiều EST ở Ma Kết
Lá 23 tháng 1 năm 1990 4:39:08 chiều EST
Vào ngày 24 tháng 9 năm 1990 0:18:38 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác ngày 1 tháng 11 năm 1990 10:15 sáng EST tại Scorpio
Lá 3 tháng 12 năm 1990 6:25:37 chiều EST
Vào ngày 16 tháng 8 năm 1991 6:01:33 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 22 tháng 8 năm 1991 4:20:51 chiều EDT ở Leo
Lá 27 tháng 8 năm 1991 6:31:26 chiều EDT
Vào ngày 7 tháng 5 năm 1992 6:03:50 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 13 tháng 6 năm 1992 12:30:15 chiều EDT ở Song Tử
Lá 12 tháng 7 năm 1992 2:15:21 chiều EDT
Vào ngày 26 tháng 3 năm 1993 1:35:40 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 1 tháng 4 năm 1993 8:11:27 sáng EST ở Bạch Dương
Lá 6 tháng 4 năm 1993 9:20:14 sáng EDT
Vào ngày 6 tháng 12 năm 1993 4:46:26 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 16 tháng 1 năm 1994 9:03:42 chiều EST tại Ma Kết
Lá 19 tháng 2 năm 1994 2:57:08 sáng EST
Nhập ngày 27 tháng 10 năm 1994 11:15:07 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 2 tháng 11 năm 1994 6:11:46 chiều EST trong Bọ Cạp
Lá ngày 7 tháng 11 năm 1994 6:31:24 chiều EST
Vào ngày 15 tháng 7 năm 1995 10:31:49 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 20 tháng 8 năm 1995 8:03:57 chiều EDT ở Leo
Lá 19 tháng 9 năm 1995 6:57:10 sáng EDT
Vào ngày 4 tháng 6 năm 1996 2:14:05 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 10 tháng 6 năm 1996 12:18:36 chiều EDT ở Song Tử
Lá 15 tháng 6 năm 1996 3:00:41 chiều EDT
Vào ngày 21 tháng 2 năm 1997 5:30:19 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 2 tháng 4 năm 1997 8:44:59 sáng EST ở Bạch Dương
Lá 3 tháng 5 năm 1997 6:22:34 sáng EDT
Vào ngày 10 tháng 1 năm 1998 1:14:19 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 16 tháng 1 năm 1998 6:18:07 sáng EST ở Ma Kết
Lá ngày 21 tháng 1 năm 1998 5:12:12 sáng EST
Vào ngày 21 tháng 9 năm 1998 4:14:28 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 29 tháng 10 năm 1998 11:22:28 chiều EST trong Bọ Cạp
Lá ngày 1 tháng 12 năm 1998 5:04:06 sáng EST
Vào ngày 13 tháng 8 năm 1999 9:30:14 chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 20 tháng 8 năm 1999 7:57:42 sáng EDT ở Leo
Lá ngày 25 tháng 8 năm 1999 10:13:01 sáng EDT
Nhập ngày 4 tháng 5 năm 201810: 17: 02 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 11 tháng 6 năm 20186: 30: 37 sáng EDT ở Song Tử
Lá 10 tháng 7 năm 20188: 59: 56 sáng EDT
Nhập ngày 23 tháng 3 năm 20184: 45: 01 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 29 tháng 3 năm 201811: 16: 32 tối EST ở Bạch Dương
Lá 4 tháng 4 năm 20180: 23: 19 giờ EDT
Nhập ngày 3 tháng 12 năm 20183: 32: 37 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 14 tháng 1 năm 20186: 32: 16 sáng EST tại Ma Kết
Lá ngày 16 tháng 2 năm 20181: 41: 06 pm EST
Nhập ngày 25 tháng 10 năm 20180: 07: 54 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 31 tháng 10 năm 20187: 05: 49 sáng EST ở Bọ Cạp
Lá ngày 5 tháng 11 năm 20187: 29: 56 sáng EST
Vào ngày 13 tháng 7 năm 20184: 46: 36 sáng EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 18 tháng 8 năm 20182: 04: 33 pm EDT tại Leo
Lá 16 tháng 9 năm 201811: 37: 41 pm EDT
Vào ngày 1 tháng 6 năm 20186: 47: 07 pm EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 8 tháng 6 năm 20184: 43: 06 sáng EDT tại Song Tử
Lá ngày 13 tháng 6 năm 20187: 19: 12 giờ EDT
Nhập ngày 18 tháng 2 năm 20184: 46: 05 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 30 tháng 3 năm 201810: 29: 41 pm EST ở Bạch Dương
Lá 30 tháng 4 năm 201810: 05: 17 pm EDT
Nhập ngày 7 tháng 1 năm 20181: 49: 35 pm EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 13 tháng 1 năm 20186: 58: 41 pm EST tại Ma Kết
Lá 18 tháng 1 năm 20185: 50: 45 pm EST
Nhập ngày 19 tháng 9 năm 20188: 18: 44 sáng EDT
Kết hợp vượt trội là chính xác 27 tháng 10 năm 20181: 50: 07 pm EDT trong Scorpio
Lá ngày 28 tháng 11 năm 20184: 08: 37 pm EST
Vào ngày 11 tháng 8 năm 20181: 07: 27 giờ chiều EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 17 tháng 8 năm 201811: 40: 43 giờ chiều EDT ở Leo
Lá 23 tháng 8 năm 20182: 02: 49 sáng EDT
Vào ngày 2 tháng 5 năm 20182: 26: 19 giờ chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 9 tháng 6 năm 20180: 18: 22 sáng EDT tại Song Tử
Lá 8 tháng 7 năm 20183: 30: 06 sáng EDT
Vào ngày 21 tháng 3 năm 20188: 59: 45 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 27 tháng 3 năm 20183: 23: 43 giờ chiều EDT ở Bạch Dương
Lá 1 tháng 4 năm 20183: 29: 09 pm EDT
Nhập ngày 1 tháng 12 năm 20182: 31: 42 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 11 tháng 1 năm 20184: 05: 53 pm EST tại Ma Kết
Lá 14 tháng 2 năm 20180: 23: 14 sáng EST
Vào ngày 22 tháng 10 năm 20181: 10: 08 pm EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 28 tháng 10 năm 20189: 10: 14 giờ chiều EDT trong Bọ Cạp
Lá 2 tháng 11 năm 20189: 35: 06 pm EDT
Nhập ngày 10 tháng 7 năm 201811: 03: 53 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 16 tháng 8 năm 20188: 07: 47 sáng EDT ở Leo
Lá 14 tháng 9 năm 20184: 19: 40 pm EDT
Vào ngày 30 tháng 5 năm 201811: 18: 03 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 5 tháng 6 năm 20189: 08: 58 pm EDT trong Song Tử
Lá 10 tháng 6 năm 201811: 37: 57 pm EDT
Nhập ngày 16 tháng 2 năm 20183: 44: 25 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 28 tháng 3 năm 20181: 04: 55 pm EDT ở Bạch Dương
Lá 28 tháng 4 năm 20181: 42: 47 pm EDT
Vào ngày 5 tháng 1 năm 20182: 06: 54 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 11 tháng 1 năm 20187: 24: 25 sáng EST tại Ma Kết
Lá ngày 16 tháng 1 năm 20186: 17: 30 sáng EST
Vào ngày 17 tháng 9 năm 20180: 45 giờ sáng EDT
Kết hợp vượt trội chính xác là 25 tháng 10 năm 20183: 30: 47 sáng EDT ở Bọ Cạp
Lá ngày 26 tháng 11 năm 20183: 12: 22 giờ EST
Vào ngày 9 tháng 8 năm 20184: 46: 41 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 15 tháng 8 năm 20183: 21: 39 chiều EDT ở Leo
Lá 20 tháng 8 năm 20185: 50: 15 giờ chiều EDT
Vào ngày 30 tháng 4 năm 20186: 13: 48 giờ EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 6 tháng 6 năm 20185: 49: 24 giờ chiều EDT tại Song Tử
Lá 5 tháng 7 năm 20189: 53: 33 pm EDT
Nhập ngày 19 tháng 3 năm 20180: 03: 35 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 25 tháng 3 năm 20186: 17: 03 sáng EDT ở Bạch Dương
Lá 30 tháng 3 năm 20186: 19: 31 sáng EDT
Nhập ngày 28 tháng 11 năm 20182: 00: 33 giờ EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 9 tháng 1 năm 2018 2:01:37 sáng EST tại Ma Kết
Lá ngày 11 tháng 2 năm 2018 11:09:15 sáng EST
Nhập ngày 20 tháng 10 năm 2018 2:10:33 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 26 tháng 10 năm 2018 10:16:02 sáng EDT ở Bọ Cạp
Lá 31 tháng 10 năm 2018 10:40:17 sáng EDT
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 5:09:33 chiều EDT
Kết hợp cao cấp là chính xác 14 tháng 8 năm 2019 2:07:15 sáng EDT ở Leo
Lá ngày 12 tháng 9 năm 2019 9:06:22 sáng EDT
Nhập ngày 28 tháng 5 năm 2020 3:53:51 sáng EDT
Kết hợp kém hơn là chính xác 3 tháng 6 năm 2020 1:43:29 chiều EDT trong Song Tử
Lá 8 tháng 6 năm 2020 4:07:11 chiều EDT
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2021 2:50:43 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 26 tháng 3 năm 2021 1:57:34 sáng EST ở Bạch Dương
Lá 26 tháng 4 năm 2021 4:40:03 sáng EST
Vào ngày 2 tháng 1 năm 2022 2:21:39 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 8 tháng 1 năm 2022 7:47:21 chiều EST tại Ma Kết
Lá 13 tháng 1 năm 2022 6:44:25 chiều EST
Vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 4:20:16 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 22 tháng 10 năm 2022 4:17:15 chiều EST tại Libra
Lá 23 tháng 11 năm 2022 2:18:31 chiều EST
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2023 7:41:34 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 13 tháng 8 năm 2023 6:15:24 sáng EST ở Leo
Lá 18 tháng 8 năm 2023 8:48:45 sáng EST
Nhập ngày 27 tháng 4 năm 2024 9:06:41 chiều EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 4 tháng 6 năm 2024 10:33:14 sáng EST ở Song Tử
Lá 3 tháng 7 năm 2024 3:34:59 chiều EST
Nhập 16 tháng 3 năm 2025 2:05:10 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 22 tháng 3 năm 2025 8:07:14 chiều EST ở Bạch Dương
Lá 27 tháng 3 năm 2025 8:03:09 EST
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2025 1:21:22 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 6 tháng 1 năm 2026 11:35:43 sáng EST tại Ma Kết
Lá 8 tháng 2 năm 2026 9:25:47 chiều EST
Nhập ngày 17 tháng 10 năm 2026 2:28:38 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 23 tháng 10 năm 2026 10:43:50 chiều EST ở Bọ Cạp
Lá 28 tháng 10 năm 2026 11:09:41 chiều EST
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2027 10:12:21 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 11 tháng 8 năm 2027 7:20:35 chiều EST ở Leo
Lá 10 tháng 9 năm 2027 1:17 sáng EST
Nhập ngày 25 tháng 5 năm 2028 7:11:26 chiều EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 1 tháng 6 năm 2028 4:59:57 sáng EST ở Song Tử
Lá 6 tháng 6 năm 2028 7:21:03 sáng EST
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2029 1:37:23 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác 23 tháng 3 năm 2029 3:11:32 chiều EST ở Bạch Dương
Lá 23 tháng 4 năm 2029 7:55:37 chiều EST
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2029 2:46:47 sáng EST
Kết hợp kém hơn là chính xác 6 tháng 1 năm 2030 8:17:15 sáng EST ở Ma Kết
Lá ngày 11 tháng 1 năm 2030 7:20:04 sáng EST
Vào ngày 12 tháng 9 năm 2030 8:47:40 sáng EST
Kết hợp cao cấp là chính xác ngày 20 tháng 10 năm 2030 6:12:04 sáng EST ở Thiên Bình
Lá ngày 21 tháng 11 năm 2030 1:40:48 sáng EST

Bảng dưới đây cho thấy các Liên hợp Mặt trời-Sao Kim từ 1930 đến 2028 bao gồm dấu hiệu hoàng đạo và mức độ của mỗi tổ hợp. Hãy nhớ rằng khi sao Kim đi lùi (trong bảng này, biểu tượng sao Kim có chữ thường là chữ r r bên cạnh nó biểu thị sao Kim ngược) và thẳng hàng với Mặt trời, đó là sự kết hợp kém hơn và khi sao Kim trực tiếp (không có chữ thường Nghiêng) và kết hợp Mặt trời, đó là một sự kết hợp vượt trội.

sunvenusconjifts

Một ví dụ khác: Nếu một người được sinh ra vào ngày 3 tháng 8 năm 1965, chúng ta có thể xác định xem Sao Kim là Sao sáng hay Sao buổi tối bằng cách tìm kiếm các liên kết Mặt trời-Sao Kim xung quanh trong bảng trên. Trong trường hợp này, Mặt trời và Sao Kim thẳng hàng vào ngày 12 tháng 4 năm 1965 và vì Sao Kim không bị thụt lùi vào ngày đó, nên đó là một Liên hợp Siêu hạng. Ngày tiếp theo của sự kết hợp giữa Sao Kim và Sao Kim là vào ngày 26 tháng 1 năm 1966 và với sự thụt lùi của Sao Kim, đó là một Kết hợp kém hơn (chúng thay thế). Kể từ ngày 3 tháng 8 năm 1965, rơi vào giữa Giao lộ cao cấp và Kết hợp kém hơn, Sao Kim là Ngôi sao buổi tối cho một người sinh vào ngày đó (cũng như bất kỳ ai sinh ra giữa hai ngày đó).Bạn cũng có thể thích:

Sự kiện chiêm tinh năm 2020
Giai đoạn trăng 2020

Tổng quan về hành tinh năm 2020
Chuyển tuyến tại đây & ngay bây giờ

Tuần này trong Chiêm tinh
Giai đoạn Mặt trăng 2019

Sự kiện chiêm tinh 2019
Các mẫu biểu đồ trong quá cảnh

Báo cáo dự báo tình yêu và lãng mạn

Ngày tốt nhất cho tình yêu cho mỗi dấu hiệu hoàng đạo

Ngày tình yêu hay nhất năm 2018

Tương thích tình yêu

Quá cảnh tháng này